Integracja to złożony proces, który ma służyć lepszemu zapoznaniu osób lub członków określonego zespołu. Dotyczy to każdej sfery życia, zarówno tej zawodowej, jak i osobistych relacji. Jakie gry integracyjne na poznanie się pozwolą bliżej zaznajomić się z poszczególnymi osobami danej grupy? Które pytania warto zadać?

Najciekawsze gry integracyjne dla dorosłych

Gry integracyjne są powszechnie wykorzystywane w biznesie. Służą one stworzeniu poczucia zażyłości członków danego zespołu, co ma wpłynąć na lepsze rezultaty osiąganych wyników. Pytania w nich padające będą mieć bardziej formalny charakter, jednak pomimo tego wciąż pozwalają na budowanie tożsamości grupowej. Przykładem gry na zapoznanie się pracowników jest „Dwie prawdy, jeden fałsz”, w której każdy uczestnik zapisuje na kartce dwa prawdziwe fakty o swoim życiu oraz jeden zmyślony. Zdania te mogą również przyjąć formę historii z życia, które będą obrazować charakter i cechy danej osoby. Następnie każdy z pracowników odczytuje swoje zdania, a zadaniem pozostałych jest odgadnięcie „fałszu”. Proste i skuteczne!

Innym przykładem gry integracyjnej są klasyczne kalambury grupowe. Dwa zespoły rywalizują wówczas o punkty, które otrzymuje drużyna wykazująca się największymi zdolnościami mimiczno-aktorskimi. Dobra zabawa gwarantowana! Zabaw integracyjnych jest znacznie więcej, dlatego warto zagłębić się w psychologię biznesu i poznać proste metody, które pozytywnie wpłyną na proces budowania relacji w środowisku pracy.

Jakie zadać pytania zapoznające?

Zupełnie inny charakter mają gry i luźne pytania, które służą lepszemu zapoznaniu się w sferze prywatnej. Najczęściej są one kojarzone z klasycznymi „domówkami”, jednak niektóre mogą być swobodnie wykorzystywane również w przypadku budowania nowych relacji damsko-męskich. Osobiste pytania integracyjne opierają się na pogłębianiu tematów i kwestii, które w zwykłej rozmowie mogą być uważane za pewnego rodzaju „tabu”. Dotyczy to na przykład kwestii podejścia do zdrady, preferencji seksualnych lub planów na przyszłość. W zależności od okoliczności mogą przyjąć formę gier, takich jak na przykład „Nigdy w życiu nie…” lub być zwykłą wymianą informacji – na przykład na randce. Ten sposób poruszania niektórych tematów jest znacznie łatwiejszy niż prowadzenie rozmowy w ich kierunku. Wówczas obowiązujące konwenanse całkowicie odsłaniają prawdę i w realny sposób można poznać drugą osobę.

O co pytać?

Problematyczną kwestią jest również poruszany zakres tematyczny. W rzeczywistości pytania integracyjne powinny dotykać tych aspektów, które wydają się najważniejsze lub istotne z danej perspektywy. Kwestia podejścia do formalizowania związków lub posiadania dzieci będzie ważna podczas randki z osobą, która została poznana na Tinderze. Z kolei spotkania na stopie przyjacielskiej będą częściej dotyczyły pochodzenia, rodzaju wykonywanej pracy lub preferencji muzycznych. Warto jednak pytać o te kwestie, które są w danym momencie najbardziej nurtujące – nie ma bowiem znaczenia, czy jest to temat tabu, czy też w pełni akceptowalny społecznie wątek. Wiedza jest błogosławieństwem, dlatego przekazywanie informacji o swojej osobie zawsze będzie wiązało się z szeregiem korzyści.

Czy gry integracyjne mają sens?

Dla wielu osób zagadnienie gier i pytań integracyjnych wiąże się nierozerwalnie ze spotkaniami w większym gronie. Okazuje się, że tego typu rozwiązania mogą dotyczyć również dwóch osób. Wówczas można zaproponować krótką zabawę, której celem będzie głębsze poznanie się nawzajem. Zasady rozgrywki nie muszą być skomplikowane, natomiast kwestią dowolności będzie zakres poruszanych tematów. W takiej sytuacji każda osoba – niezależnie od poziomu swojej odwagi – będzie mogła zapytać bez konsekwencji o to, co jest według niej najbardziej interesujące. Taka „gra” jest znakomitym pomysłem szczególnie w przypadku spotkań, które mają zapoznawczy charakter. Randki z osobami poznanymi na portalach randkowych są obecnie codziennością, dlatego luźna forma zabawy może znacząco ułatwić cały proces wchodzenia w interakcję. Interesuje Cię jego poprzedni związek? A może ciekawa wydaje się być kwestia pochodzenia lub rodzaj ukończonych szkół? Tego typu gra integracyjna pozwoli szybko wejść w posiadanie informacji, które w innych warunkach byłyby całkowicie niemożliwe do ujawnienia.